Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ze dne 18.08.2015

 

Provozní řád sportovního areálu

 

1. Sportovní areál smí být využíván výhradně ke sportovním činnostem.

 

2. Každý uživatel či návštěvník areálu je povinen respektovat pokyny správce a dodržovat tento provozní řád.

 

3. Správce areálu, příp. člen představenstva FK Hostomice má právo odmítnout vstup, resp. vykázat ty osoby, které porušují ustanovení tohoto řádu.

 

4. Osoby do 18 let mají vstup do areálu povolen pouze za doprovodu dospělé osoby.

 

5. Hřiště mohou využívat pouze členové FK Hostomice, SDH Hostomice a dále předem smluvené pronájmy.

 

6. Každý uživatel či návštěvník areálu je povinen udržovat čistotu a pořádek.

 

7. Do areálu je vstup povolen pouze otevřeným hlavním vchodem (u domu správce areálu).

 

8. Vstup na hřiště se psy je z hygienických důvodů přísně zakázán, po hřišti je zakázáno jezdit na kole, kolečkových bruslích apod..

 

9. Vnášet do areálu jakékoli jiné pomůcky a náčiní, než které vlastní FK Hostomice a SDH Hostomice je zakázáno. Výjimku může povolit jen člen představenstva klubu, a to písemně včetně dohody o zajištění bezpečnosti.

 

10. Přenosné fotbalové branky musí být zajištěny proti převrácení. Manipulovat s těmito brankami je dovoleno pouze osobám starším 18 let.

 

11. Po dohodě s členy představenstva klubu si mohou zájemci vypůjčit některé sportovní vybavení, jako např. míče, sítě, malé branky apod.

 

12. Za ztrátu či odcizení odložených věcí je zodpovědný pouze jejich majitel.

 

13. Smluvený nájemce hřiště či celého areálu je zodpovědný za veškeré škody, které vzniknou nad rámec běžného opotřebení v pronájmu.

 

 

Za Fotbalový klub Hostomice

Martin Vlček
předseda klubu